Stora nätter på Lilla Huset

När han gömmer gnag-ben under pizzaugnen
och sedan insisterar på att vi ska ta hojen och hämta

På vägen slocknar lyset
och det stora suset dånar förbi

Vem som helst kan väl asfaltera ett paradtorg
mycket få har något att fira där

Nästan ingen kan stoppa en tornado
de flesta av oss är bara lite snurriga i allmänhet.

Stora nätter får ibland hela torg uppkallade efter sig
andra ger namn till en pizza.

Och bara hunden vet var skåpet har stått